American flagEnglish Spanish FlagEspañol Turkish FlagTürkçe German FlagDeutsch Italian FlagItaliano Indiaहिंदी French Flag Français Romanian FlagRomână Portugual FlagPortuguese
CSA logo Turkish
 
CSA Summer

Ruhsal  Farkındalık  Merkezi (Center for Spiritual Awareness - CSA)
Başkan:  Roy  Eugene  Davis

Burada bütün sağlıklı özgün aydınlanma geleneklerine saygı gösterilir ve her insan ilâhî yaradılış doğası ile kabûl görür. Biz, doğru bir kişisel gayret ve Allah’ın lütfu ile, herkesin Sonsuz’la bilinçli ilişkisi olabileceğini ve hayatının amaçlarını doğa kanunlarıyla uyumlu bir şekilde gerçekleştirebileceğini kabul ederiz.

CSA, kâr gütmeyen bir kuruluş olarak1964 yılında Georgia Eyaleti’nde hükmî şahsiyeti olan bir şirket şeklinde tescil edildi. Uluslararası yönetim merkezi, Kuzey-Doğu Georgia’nın  alçak dağlar mevkiinde, Georgia’nın merkezi olan Atlanta’nın 90 mil kuzeydeki Rabun İlçesi’nde Rabun Gölü Yolu üzerindedir. 11,5 acre / 46,5 hektarlık bir ağaçlık arazi üzerinde idare binaları ve yayıncılık dairesi, altı misafirhane evi, programlı meditasyon eğitimlerinde kullanılan büyük toplantı salonu, bu salona bitişik konumda sebzegilci (vejetaryen) yemekler sunulan yemek salonu ve mutfak, Bütün İnançların Kutsal Yeri (Shrine of All Faiths) adlı daha küçük bir meditasyon mabedi, iki kütüphane binası ve bir kitap satış yeri bulunmaktadır.

Merkezimizde  her yıl birkaç kere meditasyon seminerleri verilmektedir. Bu programlara hayatın her veçhesinden gelmiş, gerçeği arayan kimseler katılmaktadır. Eğitimimizin vurgusu kriya yoga geleneği olmakla birlikte her inançtan olanlara kapımız açıktır. Katılımcılar burada bedensel ve zihinsel olarak yenilenebilecekleri ve ruhsal olarak beslenebilecekleri destekleyici bir ortam bulurlar. Ders konuları; bütüncül hayat tarzı kılavuzluğunu, meditasyon öğretmeyi ve alıştırmalarını göstermeyi kapsar. Meditasyon uygulama ve seminerleri Kuzey Amerika’da birkaç kentte ve başka bazı ülkelerde de yapılmaktadır. Programlar, gönüllü bağış esasına göre sunulmaktadır.

Dünyanın her yerine postaladığımız ücretsiz yayın paketlerinden isteyiniz. Pakette süreli yayınımız Truth Journal’ın bir örneği, Mr. Davis’in kitaplarının, videolarımızın, işitsel CD’lerimizin listesi ve seminerlerimizin zamanları ve programları bulunmaktadır.
Home Page
Meditasyon
Kriya Yoga
CSA Info
Roy Eugene Davis
 
Roy Eugene Davies'in Makalelerinin Türkçe Çevirileri
Books
Contact
Membership
.
Free Literature
Truth Journal magazine, a listing of Mr. Davis' books, and schedules of meditation retreats and seminars. (English only)
©2007-2010 Center for Spiritual Awareness
P.O. Box 7
Lakemont, Georgia 30552-0001
Security