American flagEnglish Spanish FlagEspañol Turkish FlagTürkçe German FlagDeutsch Italian FlagItaliano Indiaहिंदी French Flag Français Romanian FlagRomână Portugual FlagPortuguese
CSA logo Turkish
 
CSA Altar

Kriya  Yoga
Felsefesi  ve  Hayat  Tarzı  Uygulamaları  

Sanskritçe bir kelime olan kriya“eylem / hareket” demektir. Yoga, yapılanuygulamaların nihaî sonucu olarak: “geneliyi-olma-hâli ile ruhsal gelişmeyi” ya da “birlik-bilincini” meydana getirme diye tanımlanabilir. Patanjali’nin, üst bilinç meditasyonu üzerine yazdığı iki bin yıllık eski risalesi olan yoga-vecizelerinde kriya yoga / eylem yogası: zihinsel ve duyuşsal itici güçlerin hakimiyet altına alınması, kendi kendini tahlil etme, metafiziğin (yüksek gerçekliğin) derin incelemesi, meditasyon  ve sıradan ben-bilincinin (düşük benliğin) Allah  bilincine  teslim olması olarak tanımlanmaktadır.

Kriya yoga, kendini keşfetmeye ve ruhsal aydınlanmaya yoğunlaştırılmış bir yaklaşımdır: Sonsuz’un ve kainattaki süreçlerinin tüm bilgisine tamamen uyanmaktır. Bütün yoga tarzlarının en etkin süreçleri – sağlığın bütünlüğüne, yapıcı yaşayışa ve üst-bilinç meditasyonuna vurgu yapan uygulamaları ile – buraya dahildir. Kriya yoga çalışmasının amacı, uygulayıcısının farkındalığını tekrar bütünlüğe kavuşturmaktır. Bu, kişinin, bir ruhsal varlık olarak gerçek doğası hakkında bilgi edinmesi yoluyla başarılır: akılcı düşünmenin kazanılması, duygusal denge, bedensel sağlık, amaçlı yaşama ve meditasyon.

İçsel niteliklerin kat kat açılması ve üst-bilinç hâllerinin açığa çıkması için hususî meditasyon teknikleri öğretilir ve uygulanır. Meditasyona yeni başlayanlara genellikle dikkatlerini basit bir kelimeye ya da sese (mantra / zikir) odaklamaları öğretilir. Bir hazırlık çalışması ve alıştırmaları döneminden sonra, daha ileri düzeyli bilgi verilmesi ve daha ileri bir meditasyon sürecine başlatılma talebinde bulunulabilir.

Yüzlerce yıldır bilinmesine ve uygulanmasına rağmen, kriya yoga’yı Batı’da ilk vurgulayan kişi Roy Eugene Davis’in gurusu (ruhsal öğretmeni) Paramahansa Yogananda olmuştur. Yogananda 1920 senesinde Hindistan’dan Amerika’ya seyahat etmiş, 1952 senesinde bedeninden ayrılıncaya  kadar ABD’de dersler vermiş, yazılar yazmış ve öğrenciler yetiştirmiştir.  Kendisinin en iyi bilinen kitabı, şu anda dünyanın birçok dillerine çevrilmiş bulunan  Bir Yogi’nin Kendi Kaleminden Özgeçmişi (Oto-Biyografisi) adlı eseridir.

Home Page
Meditasyon
Kriya Yoga
CSA Info
Roy Eugene Davis
 
Roy Eugene Davies'in Makalelerinin Türkçe Çevirileri
Books
Contact
Membership
.
Free Literature
Truth Journal magazine, a listing of Mr. Davis' books, and schedules of meditation retreats and seminars. (English only)
©2007-2010 Center for Spiritual Awareness
P.O. Box 7
Lakemont, Georgia 30552-0001
Security