American flagEnglish Spanish FlagEspañol Turkish FlagTürkçe German FlagDeutsch Italian FlagItaliano Indiaहिंदी French Flag Français Romanian FlagRomână Portugual FlagPortuguese
CSA logo Turkish
 
CSA grounds

Roy  Eugene  Davis
Özgeçmiş  Bilgileri

Roy Eugene Davis 1931 yılında Ohio’da Cleveland’ın 40 mil kadar güneyine düşen Leavittsburg’da dünyaya geldi ve çiftçilik yapan bir topluluk içinde büyüdü. İlk gençlik çağlarında halk kütüphanesine sık sık uğramayı adet edindi ve bol bol psikoloji, felsefe ve yoga kitapları okudu. 18 yaşındayken, Paramahansa Yogananda’nın

Ruhsal  Farkındalık  Merkezi (Center for Spiritual Awareness - CSA)
Başkan:  Roy  Eugene  Davis

Burada bütün sağlıklı özgün aydınlanma geleneklerine saygı gösterilir ve her insan ilâhî yaradılış doğası ile kabûl görür. Biz, doğru bir kişisel gayret ve Allah’ın lütfu ile, herkesin Sonsuz’la bilinçli ilişkisi olabileceğini ve hayatının amaçlarını doğa kanunlarıyla uyumlu bir şekilde gerçekleştirebileceğini kabul ederiz.

Kişisel  Yarar  ve  Ruhsal  Gelişme  için
Meditasyon  Uygulaması

Meditasyon, insanın dikkatini, dış koşullardan çekip içine yönlendirerek seçilmiş bir odağa yoğunlaştırmasına yarayan doğal bir süreçtir.

Kriya  Yoga
Felsefesi  ve  Hayat  Tarzı  Uygulamaları  

Sanskritçe bir kelime olan kriya“eylem / hareket” demektir. Yoga, yapılanuygulamaların nihaî sonucu olarak: “geneliyi-olma-hâli ile ruhsal gelişmeyi” ya da “birlik-bilincini” meydana getirme diye tanımlanabilir. Patanjali’nin, üst bilinç meditasyonu üzerine yazdığı iki bin yıllık eski risalesi olan yoga-vecizelerinde kriya yoga / eylem yogası: zihinsel ve duyuşsal itici güçlerin hakimiyet altına alınması, kendi kendini tahlil etme, metafiziğin (yüksek gerçekliğin) derin incelemesi, meditasyon  ve sıradan ben-bilincinin (düşük benliğin) Allah  bilincine  teslim olması olarak tanımlanmaktadır.

READ MORE

Home Page
Meditasyon
Kriya Yoga
CSA Info
Roy Eugene Davis
 
Roy Eugene Davies'in Makalelerinin Türkçe Çevirileri
Books
Contact
Membership
.
Free Literature
Truth Journal magazine, a listing of Mr. Davis' books, and schedules of meditation retreats and seminars. (English only)
©2007-2010 Center for Spiritual Awareness
P.O. Box 7
Lakemont, Georgia 30552-0001
Security